Nieuwe prijzen Standaard Handelsplaten

01/09/2012

Vanaf 1 november gelden nieuwe prijzen voor standaard handelsplaten wegens aanpassing aan LME. Zie bijgevoegde pdf voor het overzicht dat de prijslijst op pagina 3 van het Smallcoatingboekje vervangt.

Zie bijlage voor overzicht >