Milieu

Milieucharter

Milieucharter / Milieubeleid

Milieuvriendelijke productie - meer dan een stakeholder

Milieuvriendelijke productie - meer dan een stakeholder

De Alural Group beschouwt het leefmilieu als een waardevol erfgoed. En daarom doen we grote inspanningen om milieuverstoringen door onze activiteiten maximaal te beperken.

Milieubeleid

We volgen deze principes bij uitvoering van onze taken:

  • We hebben respect voor wettelijke milieuvoorschriften en milieuvergunningsvoorwaarden. Maar dat is een minimum. Als we verder kunnen gaan zonder economische problemen, dan doen we dat ook.
  • We zijn ons ervan bewust dat onze bedrijfsactiviteiten een rechtstreekse impact hebben op het milieu. Die impact onderzoeken we en we ondernemen acties om ze permanent te verkleinen.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid op. Iedere Alural-medewerker krijgt een specifieke opleiding.
  • We springen rationeel om met natuurlijke hulpbronnen. Onze planeet is geen oneindig reservoir.
  • We beperken de milieu-impact van afvalstoffen door ze gescheiden in te zamelen.
  • We communiceren geregeld over milieu met werknemers, omwonenden en overheden.

Alural neemt sinds enkele jaren deel aan het Milieucharter.  Het Milieucharter is een initiatief van de Voka-kamers Mechelen en Antwerpen met de steun van de provincie Antwerpen.  Met de prijs willen de Kamers bedrijven aanmoedigen een actief milieubeleid te voeren.  Enkel bedrijven die verder gaan dan de wettelijke voorschriften komen in aanmerking voor de erkenning.  Die deelname werd op 4 juni 2010 bekrachtigd na een milieu-audit.

Bovendien wordt Alural al 4 jaar erkend binnen het Auditconvenant waarbij we ons engageren om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Beperken van de milieuhinder

Alural Lummen schakelde over op een chroomvrije voorbehandeling waardoor de impact op het milieu aanzienlijk vermindert. 

Door de toepassing van bepaalde waterbesparende maatregelen zoals het vermijden van oversleep tussen concentraat- en spoelbad en procesgestuurde waterverversing werd het waterverbruik  tot de helft gereduceerd.

Ook bij het gas- en elektriciteitsverbruik is een daling merkbaar.  Als energiebesparende maatregelen werden o.m. genomen: aanzuigtemperaturen compressoren en badverwarming optimaliseren, vermijden van leegdraaien toestellen, persluchtbaden voorzien van timer.