Alural Belgium behaalt voor de tweede keer het Milieucharter

Alural Belgium behaalt voor de tweede keer het Milieucharter

12/06/2013

Alural Belgium behaalt voor de tweede keer het Milieucharter !

Met het “MVO/Milieucharter Antwerpen” willen de Kamers van Koophandel Kempen en Mechelen, samen met de provincie Antwerpen, bedrijven aanzetten  tot een actief milieubeleid. Het resultaat moet zijn dat de huidige milieusituatie verbeterd wordt en dat de resultaten verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.

Alural Belgium heeft na het behalen van het Milieucharter in 2010 niet stilgezeten. Ook voor de cyclus 2012-2013 werd het Milieucharter behaald! Hiermee werd het als loonlakker opnieuw geprezen voor de talrijke initiatieven die het tijdens de cyclus realiseerde. Het mag gezegd dat Alural Belgium oog heeft voor het leefmilieu van vandaag en morgen.

Afgelopen jaar heeft Alural Belgium zijn aandacht vooral gericht op de aspecten:

·         Verminderen van energieverbruik door optimalisatie van besturingssystemen

·         Verbeteren van externe communicatie

·         Meer inzicht verwerven in de stand van zaken tegenover de eisen van de ISO 14001

·         Meer inzicht verwerven omtrent de milieuaspecten en –effecten van de activiteiten

·         Verbeteren van de procedures omtrent controle en corrigerende maatregelen

Uiteraard stopt het hier voor Alural Belgium niet. Ook voor de cyclus 2013 – 2014 werd de intentieovereenkomst ondertekend en heeft Alural Belgium zich bijgevolg geëngageerd om te werken aan zijn milieuimpact!

An on-going story …. 

Certificaat Milieucharter